TALANDA, Ivan. Studium hlavních faktorů, které ovlivňují jakost u technologických procesů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16501. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Čech.

Uložit do Citace PRO