HEČA, Jan. Aplikace nástroje z polykrystalického diamantu při obrábění víka kompresoru [online]. Brno, 2007 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Anton Humár.

Uložit do Citace PRO