DRAHÝ, Jan. Modální analýza turbínového kola pro letecký motor. Online, Diplomová práce, vedoucí Eduard Malenovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16523. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO