DONÁT, Martin. Analýza mechanického chování synchronního generátoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Daniel Dušek.

Uložit do Citace PRO