ČERVENKOVÁ, Eva. Zaměstnanecké benefity [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16532. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO