JÍLEK, Bohumil. Výroba vstřikovací formy [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16540. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO