RADA, Lubomír. Úprava pístu pro vznětový motor BMW 2,5 TDS [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16543. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.

Uložit do Citace PRO