SOUKUP, Lumír. Koncepční návrh mostového jeřábu 50 tun [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16545. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Kubín.
Uložit do Citace PRO