ABRAHAM, Martin. Simulace vstřelování pískových směsí do jaderníků [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16558. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Vladimír Krutiš.

Uložit do Citace PRO