ROZMAHEL, Vladimír. Výroba nerezové clony z plechu plošným tvářením [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jindřich Špaček.

Uložit do Citace PRO