MACHALA, Jiří. Používané principy chlazení v průmyslu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16571. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Kavička.

Uložit do Citace PRO