BOTKO, Ondřej. Komunikační systém pro nevidomé - pevná část [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16583. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Herman.
Uložit do Citace PRO