JAROŠ, Aleš. Aplikace PVD povlaků pro čelní frézování. Online, Diplomová práce, vedoucí Miroslav Píška. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16589. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO