NOVÁKOVÁ, Iveta. Možnosti využití recyklovaného betonu jako náhrady drobného kameniva v cementových potěrech [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16591. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Adam Hubáček.
Uložit do Citace PRO