ARM, Jakub. Řízení modelu jeřábu komunikujícího protokolem Modbus TCP [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16609. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Kaczmarczyk.
Uložit do Citace PRO