SVOBODA, Pavel. Širokopásmové metody přenosu dat po energetických sítích [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16630. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO