KROLIKOWSKI, Martin. Automatické detekce obličeje a jeho jednotlivých částí [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16644. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Přinosil.
Uložit do Citace PRO