HŘEBŘINA, Jiří. Analýza rizik nebezpečných chemických látek [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16645. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Otakar Jiří Mika.
Uložit do Citace PRO