ČAPEK, Jiří. Podnikatelský záměr rozvoje podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16680. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Romana Čižinská.

Uložit do Citace PRO