GREGÁREK, Ondřej. Správa vývojové dokumentace přes WWW II [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16681. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miroslav Balík.
Uložit do Citace PRO