ŠEVČÍK, Jakub. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16690. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO