PROCHÁZKA, Jiří. Technická analýza [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16699. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.

Uložit do Citace PRO