LALIŠ, Roman. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO