GREGOR, Martin. Tepelné zpracování ručních utahovacích nástrojů [online]. Brno [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Pavel Doležal.

Uložit do Citace PRO