VYSTRČIL, Martin. Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v ČR [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16727. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO