MÍČEK, Radoslav. Automatizovaný výpočet návrhu kelímkové pece [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Ilona Lázničková.
Uložit do Citace PRO