ŠARMAN, Luděk. Projekt rozšíření působnosti poskytovatele internetových služeb [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16735. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO