DOBŠÁK, Petr. Studium slinování nanočásticových keramických materiálů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16743. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.

Uložit do Citace PRO