ADAMEC, David. HMI aplikace ve standardu S88 pro čistící stanici v potravinářském průmyslu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16750. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.

Uložit do Citace PRO