KOPČAN, Marek. Simulace a analýza provozu blokové šifry se statistickou samosynchronizací [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16757. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.

Uložit do Citace PRO