MALÝ, Luděk. Návrh metodiky řešení elektronického zabezpečeni objektu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16761. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.
Uložit do Citace PRO