RYŠAVÝ, Jan. Kinetika fotodegradace benzo[a]pyrenu a identifikace jeho produktů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1677. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Peter Šimko.
Uložit do Citace PRO