ŠNAJDÁREK, Ladislav. Metody 3D laserového skenování obrobků ve výrobním procesu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16782. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miroslav Opl.
Uložit do Citace PRO