VODÁK, Martin. Rekuperace energie při brzdění a rozjezdu vozidel [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16798. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Josef Nevrlý.
Uložit do Citace PRO