MLÝNEK, Petr. Systém pro testování odolnosti komunikační jednotky LAN dálkového sběru dat [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16803. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mišurec.
Uložit do Citace PRO