ZAMAZAL, Zdeněk. Číslicové zpracování signálů v reálném čase [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16818. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Rášo.
Uložit do Citace PRO