KŘIŽKA, Jakub. Metody popisu elektrických soustav a jejich řešení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16835. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Miloš Šeda.
Uložit do Citace PRO