JONÁK, Vojtěch. Kategorizace mobilních jeřábů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.

Uložit do Citace PRO