ZEMÁNEK, Tomáš. Detekce klíčových slov v mluvené řeči [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16840. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Václav Pfeifer.
Uložit do Citace PRO