KOMÍNEK, Petr. Vytápění administrativní budovy a skladu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16846. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jan Topič.

Uložit do Citace PRO