JÁNSKÝ, Pavel. Coulombovské interakce v elektronových svazcích [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16852. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Bohumila Lencová.
Uložit do Citace PRO