POPOVÁ, Lenka. Analýza zaměstnávání cizinců v České republice [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16854. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO