FUKÁTKO, Petr. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16867. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO