RICHTEROVÁ, Lenka. Návrh propagace začínající grafické firmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO