BOUDYŠOVÁ, Helena. Rodinný dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16883. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivan Moudrý.

Uložit do Citace PRO