NIESNER, Jakub. Simulace stripování kyselých vod v rafinérském provozu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16884. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Fadi Mhaini.
Uložit do Citace PRO