HLADÍK, Lukáš. Uživatelský program pro zobrazení a zpracování kvantitativní fáze z digitálního holografického mikroskopu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16892. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Hana Uhlířová.

Uložit do Citace PRO