BOHUTÍNSKÝ, Zdeněk. Vytápění polyfunkčního objektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16894. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO