GRMOLEC, Lukáš. Spojování měděných trubek [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16921. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO