UTTENDORFSKÝ, Petr. Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16923. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.

Uložit do Citace PRO